QUALITY&TECHNOLOGY
ADD
267 Guangyuan Road,Xiepu,Zhenhai,Ningbo,315200,China
CONTACT
Tel:  +86-800 857 4650
Tel:  +86-574-86503088
Fax: +86-574-86503109